فروشگاه صادق

همه پست ها توسط مدیر سایت

13 تیر, 1400

کیفیت لوازم خیاطی

پیش از اینکه به شما بگوییم چه وسایلی برای خیاطی لازم است بهتر است، در مورد لزوم تهیه آن...

13 تیر, 1400

آشنایی با لوازم خیاطی2

متر برای اندازه گیری اولین چیزی که باید در لیست وسایل مورد نیاز برای خیاطی قرار دهید متر است....

با ما در تماس باشید
021-987654