فروشگاه صادق

برچسب : لوازم خیاطی

13 تیر, 1400

آشنایی با لوازم خیاطی2

متر برای اندازه گیری اولین چیزی که باید در لیست وسایل مورد نیاز برای خیاطی قرار دهید متر است....

با ما در تماس باشید
021-987654